• След поредна успешна международна процедура Чайкафарма получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Tamayra, за който България е референтна страна

    юли 19, 2016

    След успешно приключила трета за компанията децентрализирана процедура (DCP ) Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 mg/5 mg hard capsules, за който България е референтна страна
    Това е и първата международна процедура за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която страната ни е референтна. Засегнати са още шест европейски държави – Чехия, Румъния, Португалия, Словакия, Гърция и Австрия.
    Тamayra спада към групата на съвременните комбинирани лекарствени терапии за сърдечносъдови заболявания, базирани на ACE инхибитори и калциеви антагонисти.

    ATC код: C09BB 07