• Пизона Комби 15mg/850mg филмирани таблетки – лекарството за лечение на диабет тип 2, e новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)

  май 3, 2018

  Пизона Комби съдържа пиоглитазон и метформин, които контролират нивото на кръвната захар.
  Помага на организма да използва по-добре произведения от него инсулин, когато терапията само с метформин е недостатъчна.
  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
  За повече информация, посетете секция Продукти.
  ATC код: A10B 02