• Пеметрексед-Чайкафарма е най-новият онкологичен продукт на компанията с разрешение за употреба

    февруари 20, 2017

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи поредно разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), с което компанията обнови продуктовата листа на инжекционните си продукти. Новото онкологично лекарствено средство се нарича Пеметрексед-Чайкафарма 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор и се използва за лечение на малигнен плеврален мезотелиом и недребноклетъчен рак на белия дроб.

    Всеки флакон съдържа активното вещество Пеметрексед (като Пеметрексед динатрий хемипентахидрат) и се отпуска по лекарско предписание.

    ATC код: L01BA04