• КФН вписа емисията акции след увеличението на капитала на Чайкафарма

    август 24, 2017

    Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Това става ясно от решенията на регулатора от проведеното на 23 август заседание.

    Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

    Цялата статия можете да прочетете тук.