• Кардесарт-Ко е новият лекарствен продукт на Чайкафарма, който вече се предлага на българския фармацевтичен пазар

    септември 2, 2016

    От днес на българския фармацевтичен пазар се предлага най-новото попълнение от постоянно разширяващата се продуктова листа на Чайкафарма Висококачествените Лекарства  за лечение на сърдечносъдови заболявания.

    Продуктът, регистриран по децентрализирана процедура Cardesart-Co x 30 tablets, с международно непатентно наименование Candesartan/Hydrochlorothiazide и в концентрации на активното вещество 8 mg/ 12,5 mg и 16 mg/ 12,5 mg е включен в списъка на НЗОК под следните кодове:  CG285 и CG284.

    Candesartan принадлежи към група лекарствени продукти, наречени антагонисти на ангиотензин II-рецепторите, а Hydrochlorothiazide принадлежи към група диуретици.  Cardesart-Co е предназначен за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с Candesartan или Hydrochlorothiazide.