• ИАЛ издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Ибодриа на Чайкафарма

    юли 4, 2016

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба за лекарствените продукти Ибодриа 6 mg/6 ml концентрат за инфузионен разтвор и Ибодриа 3 mg/3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. Съдържащото се активно вещество е ибандронова киселина (като натриев ибандронат монохидрат).

    Лекарственият продукт е показан при лечение на остеопороза при жени в постменопауза с увеличен риск от фрактури. Доказано е намаление на риска от вертебрални фрактури.

    Ибодриа се отпуска по лекарско предписание.

    ATC код: M05BA 06