• За поредна година Чайкафарма е отличена в престижна класация за Бизнес лидерите на България

  октомври 20, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бе отличена сред най-печелившите и влиятелни компании в България за изминалата 2014 г. в бизнес класацията „300 Бизнес лидери в България”.

  В тазгодишното четврърто издание, бизнес анализаторите от ICAP Group класират най-успешните компании в страната според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)”.

  За поредна година Чайкафарма отбелязва ръст по показателите ‘печалба’ и ‘собствен капитал’. През 2014 г. печалбата на компанията. е нараснала с близо 9% спрямо предходната година, като средната стойност на този показател за предприятията, попадащи в класацията, е едва 4,7%.

  В своя сектор „Производство на лекарствени вещества и продукти”, Чайкафарма е на първо място по критерия ‘рентабилност (марж) на EBITDA’, т.е. показва най-добро съотношение между печалбата и размера на приходите от продажба. Рентабилността на Чайкафарма (40,19%) значително надвишава аналогичните показатели на другите компании в сектора – Софарма (19,94%), Балканфарма – Троян (19,02%), Биовет (14,59%) и Балканфарма Дупница (10,51%).

  Това са основните причини за високата пазарна капитализация на компанията, възлизаща на близо 255 млн. лв. (към 20.10.2015 г.).