• Бизнес класация отличи Чайкафарма сред най-печелившите и влиятелни компании у нас

    ноември 23, 2016

    Престижната бизнес класация „300 Бизнес лидери в България” за поредна година отличи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД като една от най-печелившите и влиятелни компании в България.

    Петото издание на класацията, изготвена от анализаторите от ICAP Group, събира на едно място най-успешните компании в страната за изминалата 2015 г. според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)”.

    И тази година Чайкафарма отбелязва ръст по ключовите показатели ‘печалба’ (13 %) и ‘собствен капитал’ (15 %) . През 2015 г. печалбата EBITDA на компанията е нараснала с близо 11% спрямо предходната година.

    Тези положителни тенденции обуславят високата пазарна капитализация на компанията, възлизаща на близо 372,5 млн. лв. (към 21.11.2016 г.).