• Акциите на Чайкафарма на крачка от търговия на БФБ

    май 13, 2015

    „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД е заявила допускане за търговия на акциите й на Българска фондова борса, потвърдиха от оператора. ISIN кодът на емисията е BG1100008074.

    Емисията акции е в размер на 43 500 000 лева, разпределена в същия брой акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният й борсов код е 7TH.

    Акциите ще се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard“. Очаква се да бъде определена датата на въвеждане в търговия.

    Източник: Мoney.bg