Изберете продукт

Наименование на лекарствения продукт

Специалисти и партньори

Като част от групата на Търговска Лига днес Чайкафарма е фирмата, отговорна за производството и маркетинга: най-бързо растящата в България спрямо конкурентите както на местно, така и на международно ниво, и широко възприета като „най-доверения” партньор сред лекарите: с ненадминат капиталов растеж за 2009-2010 г.

Нашата мисия е да подобрим достъпа на пациентите до качествени терапии на приемлива цена и да осигурим качествено здравеопазване за всеки нуждаещ се.

На специлистите в областта на здравеопазването и фармацията, както и на настоящи и бъдещи партньори, Чайкафарма предлага информация за:

Дейността и историята на фирмата, производствените практики и стандартите ни за качество. Научете повече

Анализ и обзор на фармацевтичната индустрия в Бълагрия и нейното развитие. Научете повече

Влиянието на компанията в сферата на здравеопазването: сътрудничество с академичната общност, кампании за обществена информираност, провеждани изследвания. Научете повече

Нашите международни партньорства – постигнати успехи и визия за бъдещето. Научете повече

Телефони за контакти:

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД – София+359 2 960 37 46
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД – Варна+359 52 307 321: +359 52 307 322