• Чайкафарма успешно завърши клиничните изпитвания на нови двукомпонентни фиксирани лекарствени продукти

  септември 12, 2018

  Чайкафарма успешно приключи клиничните изпитвания за биоеквивалентност на 4 нови двукомпонентни лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония и други сърдечно-съдови зболявания. Новите фиксирани комбинации с ангиотензин рецепторни блокери и тиазидни или тиазид-подобни диуретици представляват иновативни решения за напреднала медикаментозна грижа.

   

  Изследваните и вече регистрираните нови комбинирани лекарствени продукти са иновативни научни разработки на Чайкафарма и са отлично масово предписвани от лекарите и масово приети с удовлетворение от пациентите – в страната и няколко фармацевтични пазари на ЕС.

   

  На 20 август 2018г. Америаканската Агенция за Лекарствата и Храните излезе с предложение за опростяване на регистрацията именно на тези лекарствени комбинации, като ги определя като “комплексни” и признава тяхното иновативно комбинирано действие, което не може да се открие в моно-компонентните познати генерични лекарства.

   

  В лабораториите на Чайкафарма приключва разработката и, по-важно, предстои – в следващите 18 месеца –  да завършат клиничните изпитвания на трикомпонентни лекарствени продукти за лечение на сърдечносъдови заболявания и диабет.

   

  Сърдечносъдовите заболявания и диабетът са заболяванията с най-висока и продължителна болестност и заболяемост в страните от ЕС, водещи до остри усложнения като миокарден инфаркт, инсулт и др.

   

  Международен Прес-Център на Чайкафарма