• Чайкафарма увеличи капитала си със 7,7 млн. лв.

  юли 14, 2017

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64, 3 млн. лв.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД представи уведомление, че след вписване в Търговския рeгистър капиталът на дружеството е увеличен със 7,7 млн. лв., съобщи дружеството чрез БФБ – София.

  Актуалният капитал на фармацевтичната компания е 64,3 млн. лв., разделен на 64,3 млн. броя безналични акции с номинална стойност по 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

  От началото на годината акциите на Чайкафарма поскъпват с 8,32%, а през последната една година ръстът е с 20,80% при пазарна капитализация от 427,33 млн. лв.

  Цялата статия можете на прочетете тук.