• Чайкафарма с ново разрешение за употреба за лекарствения продукт Ворифунгал

  август 18, 2015

  Ворифунгал 200 mg прах за инфузионен разтвор е най-новото лекарство на компанията Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, получило разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към МЗ.

  Активното вещество Вориконазол (Voriconazole) е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 години. Ворифунгал следва да бъде прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално животозастрашаващи инфекции и като профилактика на инвазивни гъбични инфекции при високорискови реципиенти с алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

  Използва се за лечение на:

   

  – инвазивна аспергилоза;

  – кандидемия при пациени без неутропения;

  – флуконазол-резистентни сериозни инвазивни Candida инфекции (включително C. krusei);

  – сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium spp. и Fusarium spp.

   

  ATC код: J02AC03