• Чайкафарма получи престижно отличие в Будапеща

  март 14, 2018

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД спечели награда в раздела „Доставчици на решения” на конгреса PHARM Connect – място за среща на водещи фармацевтични и биотехнологични компании от Централна и Източна Европа и ОНД.

  Престижното отличие бе връчено за успешното внедряване на най-съвременна система за сериализация и проследяване. Проектът е реализиран съвместно с компания SoftGroup, която проектира софтуера и изработи техническото оборудване за системата.

  Целта бе да се изгради система за сериализация, отговаряща на изискванията на няколко европейски директиви за борба с фалшифицирането лекарства.  Така на практика производствените мощности са свързани с Европейски хъб за проследяване на всяка опаковка, произведена от нас и реализирана на пазара.

  Чайкафарма е най-бързо разрастващият се фармацевтичен производител в България. Компанията се фокусира върху предоставянето на съвременни терапевтични решения на местния, регионалния и европейския пазар в съответствие със стандартите за Добра Производствена Практика. Чайкафарма има годишен производствен капацитет от 500 милиона таблетки и 17 милиона вторични опаковки.

  tch-award-budapest