• Чайкафарма получи ново разрешение за употреба за противоинфекциозния разтвор Левор

  януари 22, 2016

  Левор 5 mg/ml инфузионен разтвор е лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, за който ИАЛ издаде разрешение за употреба през януари 2016 г. Активната съставка е левофлоксацин (levofloxacin) като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).

   

  Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции:

  • Придобита в обществото пневмония;
  • Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани.

   

  ATC код: J01MA12