• Чайкафарма отчита отлични финансови резултати за третото тримесечие на 2015

  октомври 30, 2015

  Резултатите от третото тримесечие на 2015г потвърждават оптимистичните прогнози за финансовите резултати на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Очевидно дългосрочната стратегия за иновативно, високотехнологично развитие на дружеството, включваща разширяване към нови пазари и фокус върху потребностите на пациентите, дава основание за по-нататъшен оптимизъм.

  Според данни на световната анализаторска и специализирана в медицинската статистика компания – IMS, за третото тримесечие на 2015г Чайкафарма се нарежда в топ 15 на производителите на лекарствени продукти по продажби в България. Фирмата продължава да развива позициите си в областта на съвременната терапия на сърдечносъдови заболявания, като за отчетения период, съгласно същите данни, е на първо място по ръст на продажби в България на лекарства, повлияващи ренин-ангиотензин системата.

  През третото тримесечие на тази година, традиционно силното производствено портфолио на дружеството, включващо над 150 продукта, продължава да се разширява чрез придобиване на нови разрешения за употреба на лекарства от Чайкафарма за територията на България, както и в други страни от ЕС.

  Получените разрешения за употреба са за лекарствени продукти, отговарящи на водещите фармакотерапевтични препоръки за лечение на метаболитен синдром и специализирани диагнози в сърдечносъдовите заболявания. За описания период, разрешения за употреба са получени за следните продукти:

  – Aroba 100 mg таблетки – за територията на България;

  – Pretimectal 35 mg таблетки с изменено освобождаване – за територията на България;

  – Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на България;

  – Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на Словакия;

  – Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на Чехия;

  – Vorifungal 200 mg прах за инфузионен разтвор – за територията на България;

  – Rosuvastatina-Tchaikapharma 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки – за територията на Румъния.

  На 1 септември 2015г е започна третата за компанията Децентрализирана процедура за продукта Tamayra 5 mg/5 mg и Tamayra 10 mg/5 mg, който спада към групата на съвременните комбинирани лекарствени терапии за сърдечносъдови заболявания, базирани на ACE инхибитори и калциеви антагонисти. Това е и първата международна процедура, в която референтна страна е България. Засегнатите държави по нея са Чехия, Румъния, Португалия, Словакия, Гърция и Австрия.

  През изтеклото тримесечие компанията получава и още две разрешения за употреба във връзка с приключването на международна процедура за Candesartan/Hydrochlorothiazide и Rosuvastatin. В процес на разрешаване за употреба в България са още 11 лекарствени продукта, фокусирани върху лечението на инфекциозни и онкологични заболявания.

  Освен новите регистрации на територията на ЕС, дружеството продължава разширяването на пазарите си и в останалите страни на Балканския полуостров, а през месец септември регистрира и два лекарствени продукта в Украйна.

  От излизането си на Българска фондова борса на 21 май 2015г до сега, компанията е защитила абсолютно всички свои прогнози и отново ги потвърждава. Бъдещите стратегически и средносрочни цели включват, inter alia, постигането на равномерен ръст на печалбата от 10% на годишна база и продължаване на пазарното разрастване на Чайкафарма към нови пазари в Европейския съюз.

  На фона на тези отлични финансови резултати, очаквано расте инвеститорският интерес, а цената на акциите на Чайкафарма достигна до 5,19 лв. за акция, по данни от 28 октомври 2015г.

  Международен Пресцентър на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД