• Успешно приключване на Децентрализирана процедура за лекарствения продукт Тамайра

    май 13, 2016

    На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава.

    Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 mg/5 mg hard capsules, с притежател на разрешението за употреба „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД, България. Процедурата бе приета от всичките шест засегнати държави.