• Силно “Инвестируемата” Чайкафарма днес (3-ти септември 2018 г.)

    септември 3, 2018

    Абсолютен лидер в лечението на сърдечносъдовите заболявания сред всички производители на българския пазар с пазарен дял от 10,57% за 2017г и 11,39% за първата половина на 2018 (Източник: IQVIA/ IMS Health), с дълбок потенциал за още по-големи ръстове при навлизането на новите, разработени и внедрени, лекарствени продукти.

    Чайкафарма 7TH