• Ползата от статините при периферна артериална болест

  юли 13, 2015

  Пациентите с критична исхемия на крайниците, които приемат статини, имат значително по-ниска честота на нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) и ампутации, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикуванo в Journal of the American College of Cardiology.

  Анализиран е регистър на болни с периферна артериална болест (ПАБ) от 2006 г. до 2012 г., от който са избрани 380 случая с поне един епизод на критична исхемия на крайник, потвърден с ангиография, с или без ендоваскуларна терапия. Средната възраст в изследваната група е 69 години, а средният период на проследяване – 409 дни.

  Пациентите са разделени в две групи според това дали са приемали (65%) или не (35%) статин преди епизода на критична исхемия. Най-често използваните статини в проучването са simvastatin и atorvastatin.

  В групата с прием на статин честотата на съпътстващите заболявания (захарен диабет, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, анамнеза за миокарден инфаркт, каротидна стеноза или инсулт) е значително по-висока.

  Въпреки по-високата коморбидност, след едногодишно проследяване при болните, приемащи статин, комбинирата крайна цел от миокарден инфаркт, инсулт и смъртност е значително по-ниска (18%) в сравнение с тези, които не са приемали статин (23%) преди и след инцидента на критична исхемия на крайник.

  Интересното в случая е, че смъртността е основният фактор, който определя разликата в честота на МАСЕ – 15% смъртност при наличие и 21% при липса на статин в терапията.

  Комбинираният риск за настъпване на смърт или ампутация на крайник намалява наполовина при прием на статин.

  Резултатите от проучването подкрепят препоръките в последните клинични ръководства, че приложението на статини е индицирано за всички пациенти с ПАБ, дори и тогава, когато заболяването е в краен стадий.

  Въпреки всички убедителни доказателства за ползата от статините, едва 65% от пациентите в това ретроспективно проучване са приемали статини. Това показва, че приложението на насоките за поведение в клиничната практика все още не е достигнало необходимото ниво.

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД предлага на бългаския пазар следните статини:

  Simvacor (Simvastatin) – CF 710 – 10 mg 

  Simvacor (Simvastatin) – CF 711 – 20 mg

  Simvacor (Simvastatin) – CF 712 – 40 mg

  Atorva (Atorvastatin) – CF 996 – 10 mg 

  Atorva (Atorvastatin) – CF 997 – 20 mg