• Олсарт е новият лекарствен продукт на Чайкафарма за понижаване на кръвното налягане

  декември 21, 2015

  През месец декември 2015 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба от ИАЛ за лекарствения продукт Олсарт 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки.

  Медикаментът съдържа активното вещество olmesartan medoxomil и принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове, и се използват за лечение на високо кръвно налягане (известно още като хипертония).

  Високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в органи като сърце, бъбреци, мозък и очи. В някои случаи това може да доведе до инфаркт на сърцето, сърдечна или бъбречна недостатъчност, инсулт или слепота. Обикновено високото кръвно налягане няма симптоми. За да се предпазите от възможни усложнения, важно е редовно да измервате кръвното си налягане. Високото кръвно налягане може да се контролира с лекарства като Олсарт.

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: C09CA08