• Кардесарт-Ко – най-новото лекарство на Чайкафарма против хипертония – получи разрешение за употреба по втората децентрализирана процедура за дружеството

    юли 31, 2015

    Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи национално разрешение за употреба за лекарствения продукт КардесартКо 8 mg/12.5 mg и 16 mg/12.5 mg таблетки за територията на България по втората децентрализирана процедура на дружеството. Децентрализираната процедура (процедура по взаимно признаванe) се основава на признаване от страна-членка на ЕС на разрешение за употреба, издадено в друга страна-членка.

    Кардесарт-Ко съдържа активното вещество Кандесартан цилексетил/Хидрохлоротиазид (Candesartan cilexetil/Hydrochlorothiazide). Медикаментът е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид.

     

    ATC C09DA06