• ИАЛ разреши за употреба медикамента Декскетопрофен-Чайкафарма

  октомври 6, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Декскетопрофен-Чайкафарма 50 mg/2 ml инжекционен разтвор или концентрат за инфузионен разтвор.

  Продуктът представлява обезболяващо лекарство от групата на т. нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Използва се за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след операции, бъбречна колика (силна болка в областта на бъбреците), болки в гърба.

  Активното вещество в една ампула е декскетопрофен трометамол (73,80 mg), съответстващо на декскетопрофен (INN) 50 mg.

  Отпуска се по лекарско предписание.

  ATC код: M01AE17