• Годишното Общо събрание на Чайкафарма ще се проведе на 23 юни 2016 г

  юни 22, 2016

  За изминалата година дружеството отчита подобряване на финансовите резултати, въвеждане на нови продукти и навлизане на нови пазари, както и развитие на научноизследователската си дейност

   

  Публичната компания Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД ще проведе своето годишно Общо събрание на акционерите на 23 юни 2016 г, от 11:00, в гр. София.

  Само тринадесет месеца след излизането на дружеството на Българската фондова борса единичната цена на акция нарасна с над 75%, в сравнение с цената на листване – от 3.50 лв. до 6.20 лв. Повишаващото се доверие към здравната и изследователската концепция на Чайкафарма се отрази и в нарастването на броя на акционерите – индивидуални инвеститори и дружества.

  Одитираните финансови резултати за последния отчетен период включват увеличение на нетната печалба с 14.2% до 7.78 млн. лв. и нарастване на EBITDA с 10.7% до 12.84 млн. лв. Прогнозираните финансови резултати през 2015 г бяха постигнати и надминати.

  През последните дванадесет месеца Чайкафарма утвърди позицията си на лидер в лечението на сърдечносъдовите заболявания в България – регистрирани бяха шест нови лекарствени продукта за лечение на хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения. Вътрешната статистика на дружеството показва, че всеки десети българин, или над 700 хиляди пациенти, са използвали лекарствени продукти на компанията по лекарско предписание поне веднъж годишно.

  През 2015 г Чайкафарма инвестира в изграждането на собствена лаборатория и научна структура за провеждането на клинични проучвания за биоеквивалентност. Създадената система допринесе за развитието на научноизследователския потенциал на фармацевтичната компания и получаване на разрешения за употреба на три лекарствени продукта за лечение на сърдечносъдови заболявания в осем страни от Европейския съюз – България, Полша, Чехия, Румъния, Гърция, Словакия, Португалия, Австрия.

  Научноизследователската дейност на дружеството е фокусирана и върху лечението на диабет, онкологични и неврологични заболявания, които в краткосрочен план очакват да получат нови разрешения за употреба за страни от ЕС. Европейското разрастване на компанията включва и създаване, изпитване и регистриране на иновативни комбинирани лекарствени продукти за редица тежки диагнози.

  Чайкафарма зае солидно второто място по пазарна капитализация на Българската фондова борса и продължава да се изкачва стабилно.