• Българската агенция по лекарствата издаде ново разрешение за употреба за Бортезомиб-Чайкафарма

    март 9, 2017

    Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 мг прах за инжекционен разтвор е най-новият лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, получил разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата в началото на месец февруари 2017. Активното вещество е Бортезомиб (като манитол боронов естер).

    Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

    ATC код: L01XX 32