• Аторва е новият лекарствен продукт на Чайкафарма с разрешение за употреба

  юни 22, 2016

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешения за употреба за лекарствените продукти Аторва 40 mg и Аторва 80 mg филмирани таблетки. Всяка таблетка съдържа активното вещество аторвастатин като аторвастатин калций (atorvastatin calcium).

  Аторва е показан:

  • като допълнение към диетата за намаляване на повишените общ холестерол, LDL-холестерол, аполипопротеин B и триглицериди при възрастни, подрастващи и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготен вариант) и комбинирана (смесена) хиперлипидемия (отговаряща на тип IIa и IIb от класификацията на Fredrickson), когато ефектът на диетата и другите нефармакологични методи е недостатъчен;
  • за понижаване на общия холестерол и LDL-C при възрастни с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като допълнение към другите методи за понижаване нивото на липидите (хапр. Афереза на LDL) или в случаите, когато тези методи не са налични;
  • за профилактика на сърдечносъдови събития при възрастни пациенти с висок риск за първи сърдечносъдов инцидент като допълнение към корекцията на други рискови фактори.

  Аторва се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: C10AA 05