Висококачествени и достъпни грижи

Ние в „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД сме се посветили на каузите превенция и подобряване на човешкото здраве. Ръководим се от принципа „Пациентът винаги стои на първо място”.
Застаряващото население, честите пътувания, глобализацията, бедствията и икономическите изненади съпътстват живота в началото на 21-ви век. Все по-стресовото всекидневие и недостигът на средства за здравеопазване налагат търсене на адекватни решения за осигуряване и поддържане продължителността и качеството на живот. Ето защо нашата програма е насочена към производство и предлагане на висококачествени и достъпни лекарства при гарантирано опазване на околната среда.

Работим за:
Привличането и поддържането на компетентен и високоморален персонал
Предоставяне на нови гледни точки по различни здравни проблеми на лекари и пациенти
Възможност на лечение на всеки чрез осигуряване на достъпни и качествени продукти
Подпомагане на нуждаещи се чрез развиване на благотворителна дейност
Опазване на околната среда

Всичко това ние постигаме чрез:
Интензивна връзка с медиците и фармацевтите
Отворен контакт с пациентите за подобряване на тяхната информираност
Приет и аплодиран актуален обществен дневен ред в своята частна бизнес дейност
Инвестиране в подобряване на квалификацията на служителите и клиентите си
Спазване на най-високи екологични изисквания
Инвестиране в подобряване на енергийната ефективност на производството