• Държавата ще осигурява безплатни ваксини срещу рак на маточната шийка и за 13-годишните

    February 3, 2015

    Правителството одобри промени в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г., с които се разширява целевата група на подлежащите на имунизация по програмата, като се включат и 13-годишните момичета, информират от пресцентъра на Министерски съвет. Преминава се и към двудозов режим на провеждане на имунизационната схема, което съответства на настъпилите през 2014 г. промени в кратките характеристики на двете ваксини, използвани за профилактика срещу човешки онкогенни папиломавирусни инфекции.

    Новата схема на приложение ще доведе до освобождаване на финансов ресурс в рамките на утвърдения бюджет по изпълнение на Програмата и ще се даде право на родители, пропуснали възможността да имунизират дъщерите си, или родители, променили мнението си за ползата от профилактичната имунизация, да се възползват от безплатната имунизация.

    Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет на Министерство на здравеопазването. Запазва се механизмът на финансиране на разходите за ваксини и дейността по поставянето им от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването.

    С приемането на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г., страната ни изпълни препоръките на СЗО за включване на ваксинацията срещу HPV в Националните стратегии за контрол на рака на маточната шийка и стана 24-ата държава в Европа, която осигури публични средства за имунизация срещу HPV, като се запазва препоръчителният характер на профилактичната имунизация. Постигнатият имунизационен обхват със завършена имунизационна схема от три приема на профилактична ваксина, отчетен към броя на подлежащите момичета от целевата група и отразен в проценти, е 24% за 2013 г. и 17,7% за десетте месеца на 2014 г.