• Д-р Румяна Тодорова, НЗОК: Държавата да си влезе в ролята на регулатор и пазител на системата

  December 16, 2014

  В здравеопазването никъде и никога парите не стигат, дори и в най-богатите държави. Това отбеляза управителят на НЗОК д-р Румяна Тодорова в отговор на въпрос доволна ли е от бюджета на касата за 2015 г. „Но ако се концентрираме, би трябвало да кажа „да“, посочи тя и отново припомни, че сумата е с 252 млн. лв. повече от първоначално приетия от парламента бюджет за 2014 г.

  „Парите според мен няма да стигнат“, все пак отбеляза тя и обясни: „Ще се внесе относително спокойствие в системата, но има едни закономерности в здравеопазването, които, какъвто и да е бюджетът, колкото и добре да е сметнат, не могат да бъдат покрити 100%.“ Д-р Тодорова посочи, че има непрекъснато нарастване на броя на болните и за пореден път отбеляза, че средно на година броят на онкоболните нараства с около 9000, което означава близо 70 млн. лв. за НЗОК. „Разбира се, това е свързано с непрекъснато подобряващата се диагностика и новите технологии. От друга страна, достъпът до по-добри медикаменти удължава живота и повишава доверието в институцията и обръщането на пациентите към задължителното здравно осигуряване се увеличава“, коментира тя.

  Според управителя на НЗОК, промяна ще има, но тя не може да стане изведнъж. „За мен 2015 г. ще бъде буферната година, в която ще се работи по законовите промени и в същото време ще се използват всички възможности за контрол и правилно насочване на паричните потоци, докато се правят тези реформи“, заяви тя и допълни, че според нея една година е абсолютно достатъчна, за да се сложи основата на промените.

  Д-р Тодорова заяви, че направленията няма да отпаднат през 2015 г. и те ще са своеобразна форма за контрол в извънболничната помощ. „От друга страна от страна на БЛС има предложение те да участват в методиката за разпределение на средствата на болниците и да участват активно в контрола. Дори има предложение от тях 90% от ресурса, който реално е платила касата в 2014 г., да бъде разпределен за 2015 г.“, информира тя.

  По отношение на проблема с разходите за лекарства управителката на касата коментира: „Лекарствата са в ръцете на лекаря и е логично така да бъде. Лекарят е този, който ще избере кой медикамент да използва, кой е най-подходящ за пациента. Нито една финансова институция не може да каже това. Може би тук е мястото да влязат и застрахователните институции. Т.е. да има още един допълнителен ресурс, защото с този ресурс касата не може да покрие всичко.“ Тя се спря и на лекарствата за редките болести, които минаха към НЗОК през 2011 г. Тогава касата е заплатила за тях 24 млн. лв., а сега сумата е 69 млн. лв., отчете д-р Тодорова.

  И пак за пореден път управителката на НЗОК се спря на орязаните възможности за контрол на касата над изразходваните от нея средства. Тя посочи, че финансовите санкции, които институцията може да налага при открити нарушения, варират между 200 и 500 лв. и запита: „Дали в частта „Контрол“ не трябва да са по-сериозни санкциите? Дали трябва да са само парични? Дали не трябва да се акцентира върху това да се прекратява договорът с лечебното заведение, ако то не е извършило дейността?“

  Държавата трябва да си влезе в ролята, обобщи д-р Румяна Тодорова и уточни: „Както да си плаща здравните вноски толкова, колкото плащаме ние, така и да заеме ролята на регулатор и пазител на тази система.“