Инжекционни разтвори

Инжекционни разтвори

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Ремифентанил-Чайкафарма Remifentanil
Ворифунгал voriconazole
Левор левофлоксацин
Езомепразол-Чайкафарма esomeprazole
КонтаМедиа Йох Iohexol
Натриев хлорид -Чайкафарма 0,9 % инжекционен разтвор Sodium chloride