Сърдечносъдова система

Сърдечносъдовите заболявания обхващат основни животозастрашаващи състояния като хипертония, инфаркт, дислипидемия, атеросклероза, тромбози и коронарни артериални заболявания. Те са причината за смъртта на повече от 79 000 българи годишно, което представлява около 66% от смъртността за страната.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Претимектал Trimetazidine dihydrochloride
Ивабенор Ivabradine hydrochloride
Росста rosuvastatin calcium
Тамайра ramipril/amlodipine
Кардесарт-Ко candesartan/hydrochlorothiazide
Олсарт olmesartan medoxomil
Коолсарт олмесартан/хидрохлоротиазид
Ко-Телсарт telmisartan/hydrochlorothiazide
Кордакер Плюс lisinopril/hydrochlorothiazide
Амаритон Flecainide acetate
Дилатренд Carvedilol
ТИРОФИБАН-ЧАЙКАФАРМА Tirofiban
Кардифренд-Ко Ramipril/Hydrochlorothiazide
Телсарт Telmisartan
Ко-Паксен Perindopril/Indapamide
Кардесарт Candesartan cilexetil
Изосорб Isosorbide mononitrate
Корабейс Quinapril
Апири Acetylsalycilic acid
Валстор Valsartan
Ко-Валстор Valsartan/Hydrochlorthiazide
Аторва Atorvastatin
Доксазосин – Чайкафарма Doxazosin
Корабейс-Ко Quinapril/Hydrochlorothiazide
Кардифренд Ramipril
Ко-Ирбесо Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Симвакор Simvastatin
Ирбесо Irbesartan
Фурозер Furosemide
Бизор Bisoprolol fumarate
Бетаблокада Metoprolol succinate (as metoprolol tartrate)
Ко – Еналаприл Чайкафарма Еnalapril maleate/Hydrochlorothiazide
Кордакер Lisinopril
Пентоксифилин- Чайкафарма Pentoxifylline
Нордипин Аmlodipine
Хипертоник Losartan potassium
Еналаприл-Чайкафарма Enalapril maleate
Коринкер Nifedipine
Ко-Хипертоник Losartan potassium/Hydrochlorothiazide
Дилтиазем-Чайкафарма Diltiazem hydrochloride
ХипоДехидра Hydrochlorothiazide
Верапамил – Чайкафарма Verapamil hydrochloride
Бравилол Nebivolol hydrochloride
Писизиф SR Indapamide
ПлакЕкс Clopidogrel
Спиронолактон-Чайкафарма Spironolactone