Противовъзпалителни

Ифекциозните заболявания все още са сред най-големите причинители на временна нетрудоспосбност и хоспитализации, водещи до значителни загуби за икономиката и финансово натоварване на здравната система. Въпреки че смъртността, причинена от тези заболявания, е ниска в страната, то в световен мащаб тя все още е значителна – 25% от общата. Интензивното развитие на медицината и фармацевтичното производство след откриването на пеницилина ни позволява да забравим за пандемииите от чума, грип, туберкулоза, холера, погубили милиони хора от средновековието до началото на 20 век.

Продуктова гама

За подробна информация кликнете на наименованието на лекарството, което Ви интересува.
Продукт Непатентно наименование
Линезолид-Чайкафарма linezolid
Бактерипим Cefepime dihydrochloride monohydrate
Меропенем – Чайкафарма Meropenem
Ванкоцин CP Vancomycin
Лифурокс Cefuroxime
Клацар XL Clarithromycin
Клацар прах за инф.разтвор Clarithromycin
Левор Levofloxacin
Пипетазон Piperacillin/ Tazobactam
Цефтриаксон-Чaйкафарма Ceftriaxone
Цефотаксим -Чaйкафарма Cefotaxim
Климокс Amoxicillin/Clavulanic acid
Лифурокс прах за инф.разтвор Cefuroxime
Клацар таблетки Clarithromycin
Кефадим Ceftazidime