Валстор

Описание

Валсартан принадлежи към група лекарства, наречени „ангиотензин II рецепторни  блокери“, чиито ефект се изразява в  разширяване на кръвоносните съдове и понижаване на артериалното налягане.

Индикации

– Пресен (12 часа – 10 дни)  миокарден инфаркт

– Сърдечна недостатъчност

– Хипертония

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 160 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF991

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I25.5, I50.0, I50.1

АТС код: C09CA03