Хипертоник

Описание

Лозартан принадлежи към група лекарства, известни като ангиотензин-ІІ рецепторни антагонисти, за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

Показания

– Лечение на есенциална хипертония.

При пациенти с хипертония и левокамерна хипертрофия

Losartan е показан за намаляване на риска от инсулт при хипертоници с левокамерна хипертрофия, но има данни, че такъв ефект липсва при пациенти от черната раса.

– Лечение на бъбречно заболяване при пациенти с хипертония и захарен диабет тип 2 с протеинурия ≥ 0,5 g/ден като част от антихипертензивно лечение.

 

Лечение на хронична сърдечна недостатъчност (при пациенти на възраст ≥60 години), когато лечение с ACE инхибитори не се счита за подходящо поради несъвместимост, особено кашлица, или противопоказание.

Пациенти със сърдечна недостатъчност, които са стабилизирани с АСЕ инхибитор, не трябва да преминават към лозартан. Te трябва да имат левокамерна фракция на изтласкване ≤ 40 % и трябва да бъдат стабилизирани с лечението на хроничната сърдечна недостатъчност.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 50 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 959

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

АТС код: C09CA01