Дилтиазем-Чайкафарма

Описание

Diltiazem е калциев антагонист от групата на бензотиазепините, използван за лечение на хипертония, ангина пекторис, както и някои видове аритмия.

Показания

– Лечение на стенокардия: предотвратяване на стенокардни пристъпи при пациенти с хронична коронарна недостатъчност или стенокардия; вазоспастична стенокардия (атипична стенокардия на Prinzmetal); стенокардия след инфаркт на миокарда.

– Лечение на хипертония.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 60 mg x 50 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CF 550

МКБ: I10, I11.9, I12.9,  I13.1, I20.1, I20.8, I20.9

Лекарствена форма: 90 mg x 50 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CF 551

МКБ: I10, I11.9, I12.9,  I13.1, I20.1, I20.8, I20.9

АТС код: C08DB01