Корабейс

Описание

Квинаприл хидрохлорид е сол на квинаприл, етиловият естер  на несулфхидрилния инхибитор на ензима, който превръща ангиотензин I до ангиотензин II (ангиотензин-конвертиращия ензим-АСЕ инхибитор).

Показания

  • Есенциална хипертония

Corabace е терапевтично показан при всички видове есенциална хипертония. Ефективен е като самостоятелно лечение или в комбинация с диуретици при пациенти с хипертония.

  • Застойна сърдечна недостатъчност

За лечение на застойна сърдечна недостатъчност в комбинация с диуретик и/или сърдечен гликозид – под стриктно медицинско наблюдение.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 974

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I25.5, I50.0, I50.1