Корабейс-Ко

Описание

Квинаприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор), използван за лечение на хипертония и остра сърдечна недостатъчност.

Хидрохлоротиазид  е тиазидно диуретично лекарство, което намалява способността на бъбреците да задържат вода.

 

Показания

Корабейс-Ко е показан за лечение на хипертония при пациенти, при които е подходящо комбинирано лечение с Квинаприл и диуретик.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg/12.5 mg  x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК:CF910

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

Лекарствена форма: 20 mg/12.5 mg  x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК:CF 911

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2