Ко-Валстор

Описание

Ко-Валстор съдържа две активни вещества – Валсартан и Хидрохлоротиазид, които спомагат за контрола на високото кръвно налягане (хипертония). Валсартан принадлежи към група лекарства, наречени „ангиотензин II рецепторни  блокери“, чиито ефект се изразява в  разширяване на кръвоносните съдове и понижаване на артериалното налягане. Хидрохлоротиазид принадлежи към групата на диуретиците, чийто ефект е увеличаване обема на отделената урина, което също понижава кръвното налягане.

Показания

– Лечение на есенциална хипертония при възрастни

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 160/12.5 mg филмирани таблетки

Код НЗОК:CG 031

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

АТС: C09DA03