Анастрозекс

Описание

Анастрозол е мощен и високоселективен нестероиден инхибитор на ароматазата за лечение на рак на гърдата след операция и метастази при жени преди или след менопауза.

Показания

–  Лечение на напреднал карцином на рак на гърдата при жени в постменопауза. Не е доказана ефективност при пациентки, отрицателни за естрогенови рецептори, освен ако преди това не са имали положителен клиничен отговор към Tamoxifen.

–  Адювантно лечение на жени в постменопауза, които са с инвазивен ранен рак на гърдата и позитивни хормонални рецептори.

–  Адювантно лечение на ранен рак на гърдата при постменопауза с позитивни хормонни рецептори, които са получавали от две до три години адювантна терапия с Tamoxifen.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 1 mg x 28 филмирани таблетки

Код НЗОК: LF156: МКБ: C50