Кардесарт-Ко

Описание

Вашето лекарство се нарича Кардесарт-Ко. To се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни. Съдържа две активни съставки: кандесартан цилексетил и хидрохлоротиазид. Те действат заедно, за да понижат артериалното налягане.

Показания

Кардесарт-Ko е показан за:
• Лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието артериално налягане не се контролира оптимално с монотерапия с кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 8 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

Код НЗОК:CG285

МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

Лекарствена форма: 16 mg/ 12.5 mg х 30 таблетки

Код НЗОК:CG284

МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

АТС код: C09DA06