Лицензионни производства

Чайкафарма е установила дългогодишни партньорства с мултинационални фармацевтични концерни, между които са и партньорствата ни с F.  Hoffmann – La Roche AG и Pfizer Inc.

 

С над 140 медицински представители и експертен екип с опит в областта на маркетинга, ние предлагаме на международните си партньори следните услуги:

• Допълнителни услуги в сферата на маркетинга и пазарни проучвания
• Много добре обучени медицински представители за провеждане на кампании
• Местно, първично и вторично опаковане и производство

 

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД е проект на фирмената група на Търговска Лига, възникнал във времена на дефицит на родното фармацевтично производство и съмнителни критерии за качество. Липсата на международна сертификация за качество в българското фармацевтично производство, ориентирано предимно към пазарите на бившите съветски републики, осигуряваше комфортна среда за работа на остарелите мощности и обслужване на проведената корупционна приватизация на разбойническо ниски цени.

 

Първият и вторият завод на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бяха планирани и изградени според международните стандарти за Добра производствена практика (GMP). Те веднага вдигнаха летвата за качество и ефективност и станаха мерило за регулаторните органи, които скоро след това задължиха всички производители да следват добрата производствена практика. Първи получиха и възлагане на лицензно производство на патентно защитени лекарства и на молекули с международно утвърдени търговски марки от портфолиото на водещите световни фармацевтични концерни (известни като Big Pharma).

 

Генеричните аналози на много добре известни молекули след изтичане на патентната им монополна защита бяха регистрирани на значително по-ниска цена и обществото разпозна в лицето на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД възможност за по-достъпно лечение и модерен инвеститор с честни намерения. Освен това, много от вносните производители бяха принудени да ревизират цените си, за да запазят своята конкурентоспособност. Новата българска фармацевтична индустрия внесе позитивен, събуждащ ефект върху задрямалия фармацевтичен пазар и пренесе конкуренцията от кабинетите на регулаторите и администраторите в кабинетите на лекарите и аптеките. Пациетите и лекарите спечелиха от новата конкурентна среда и преди всичко от новата подобрена достъпност и много по-високо качество.

 

В момента само медикаменти с доказано качество, конкурентна цена, произведени от фирми, които инвестират и подпомагат родната икономика, могат да бъдат разпознати като лидери в терапевтичната практика – както от лекари, така и от пациенти.