Общи събрания на акционерите

2021

22.02.2021 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

22.02.2021 год. Списък на представените акционери

08.02.2021 год. Книга на акционерите

11.01.2021 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

11.01.2021 год. Пълномощно – образец

06.01.2021 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

06.01.2021 год. Мотивиран доклад

08.04.2020 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

07.04.2020 год. Скици на поземлен имот 35239.6109.213

 

2020

11.11.2020 Такса Търговски Регистър

15.07.2020 год. Декларация за произход на средствата

15.07.2020 год. Декларация по чл. 13 за 2020 год.

15.07.2020 год. Декларация по чл. 13 за 2020 год.

08.07.2020 Списък на акционери записали акции

07.07.2020 год. Книга на акционерите

22.06.2020 Финансов отчет

22.06.2020 Устав на Чайкафарма АД

22.06.2020 год. Решение за увеличаване на капитала на дружеството

22.06.2020 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

22.06.2020 год. Списък на представените акционери

08.06.2020 год. Книга на акционерите

22.05.2020 год. Доклад на одитния комитет

12.05.2020 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите – допълнение

12.05.2020 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите – допълнение

27.04.2020 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

08.04.2020 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

07.04.2020 год. Скици на поземлен имот 35239.6109.213

07.04.2020 год. Мотивиран доклад

04.04.2020 год. Пълномощно – образец

04.04.2020 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

01.04.2020 год. Декларация по чл. 107 за 2019 год.

01.04.2020 год. Декларация по чл. 107 за 2019 год.

19.03.2020 год. Декларация на независимия одитор за 2019 год.

19.03.2020 год. Доклад на независимия одитор за 2019 год.

16.03.2020 год. Годишен финансов отчет за 2019 год.

16.03.2020 год. Годишен доклад за дейността за 2019 год.

20.02.2020 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2019 год.

04.09.2019 год. Доклад за определяне на пазарната стойност на поземления имот Амрита ООД

 

2019

05.12.2019 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

05.12.2019 год. Списък на представените акционери

27.11.2019 год. Писмо КФН

20.11.2019 год. Книга на акционерите

21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

23.10.2019 год. Пълномощно – образец

23.10.2019 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

22.10.2019 год. Заявление Г1

21.10.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите на Чайкафарма

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.9

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.8

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.6

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.5

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.4

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.2

07.10.2019 год. Скица на сграда 35239.6109.213.1

07.10.2019 год. Скица на поземлен имот 35239.6109.213

20.09.2019 год. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК

04.09.2019 год. Доклад за определяне на пазарната стойност на поземления имот Амрита ООД

08.04.2019 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

04.03.2019 год. Пълномощно – образец

04.03.2019 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

20.02.2019 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2018 год.

19.02.2019 год. Декларация по чл. 100 за 2018 год.

19.02.2019 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

18.02.2019 год. Доклад на независимия одитор за 2018 год.

18.02.2019 год. Декларация на независимия одитор за 2018 год.

15.02.2019 год. Годишен финансов отчет за 2018 год.

03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 за 2018 год.

03.01.2019 год. Декларация по чл. 107 за 2018 год.

 

2018

30.04.2018 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

26.03.2018 год. Пълномощно – образец

26.03.2018 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

21.03.2018 год. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год.

20.03.2018 год. Декларация по чл. 100 за 2017 год.

19.03.2018 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

08.03.2018 год. Доклад на независимия одитор за 2017 год.

08.03.2018 год. Декларация на независимия одитор за 2017 год.

23.02.2018 год. Годишен финансов отчет за 2017 год.

03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

03.01.2018 год. Декларация по чл. 107 за 2017 год.

 

2017

ЧФ удължи мандата на членовете на Съвета на директорите до 09.11.2022

18.12.2017 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

17.11.2017 год. Пълномощно – образец

17.11.2017 год. Покана за извънредно общо събрание на акционерите

06.11.2017 год. Протокол от заседание на Съвета на директорите

08.06.2017 год. Протокол за редовно общо събрание на акционерите

06.05.2017 год. Пълномощно – образец

06.05.2017 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2016

23.06.2016 год. Протокол от редовно общо събрание на акционерите

22.05.2016 год. Пълномощно – образец

22.05.2016 год. Покана за редовно общо събрание на акционерите

 

2015

20.04.2015 год. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите