• May 13, 2016

  На 10.05.2016 г. Изпълнителната агенция по лекарствата завърши успешно в регламентирания срок първата децентрализирана процедура (DCP) за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, за която Република България е референтна държава. Екип от експерти на ИАЛ извърши оценка във връзка с разрешаване за употреба на лекарствените продукти Tamayra 5 mg/5 mg hard capsules и Tamayra 10 […]

 • January 22, 2016

  Левор 5 mg/ml инфузионен разтвор е лекарствен продукт на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, за който ИАЛ издаде разрешение за употреба през януари 2016 г. Активната съставка е левофлоксацин (levofloxacin) като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).   Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции: Придобита в обществото пневмония; Усложнени инфекции на кожата и меките […]

 • Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт Цисакса 2mg/ml инжекционен/ инфузионен разтвор. Медикаментът е невромускулен блокер със средна продължителност на действие за интравенозно приложение с количествен състав  Цисатракуриум 2 mg като цисатракуриум (cisatracurium) безилат (besilate) 2,68 mg на 1 ml. Цисакса е показан за употреба по време на хирургични и други […]

 • December 21, 2015

  Изпълнителната агенция по лекарствата издаде разрешение за употреба за лекарствения продукт с активно вещество remifentanil Ремифентанил-Чайкафарма 1 mg, 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор, принадлежащ към група медикаменти, известни като опиати. Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел: да помогне при заспиване преди операция; да приспи пациента и да […]

 • Ново разрешения за употреба получи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД за лекарствения продукт Коолсарт – 20 mg/12.5 mg, 20 mg/25 mg, 40 mg/12.5 mg, 40 mg/25 mg филмирани таблетки. Коолсарт съдържа две активни вещества: olmesartan medoxomil и hydrochlorothiazide, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Олмесартан медоксомил принадлежи към групата на антагонистите на […]

 • През месец декември 2015 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба от ИАЛ за лекарствения продукт Олсарт 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки. Медикаментът съдържа активното вещество olmesartan medoxomil и принадлежи към групата лекарства, наречени ангиотензин-II-рецепторни антагонисти. Те понижават кръвното налягане, като отпускат кръвоносните съдове, и се използват за лечение […]

 • November 4, 2015

  Агенцията по лекарствата издаде разрешение за употреба на нов лекарствен продукт на Чайкафрама Висококачествените Лекарства АД – Арипипа 15 mg таблетки – съдържащ активната субстанция арипипразол (aripiprazole). Медикаментът принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми […]

 • October 16, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи ново разрешение за употреба за Езомепразол-Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор. Продуктът съдържа активното вещество езомепразол (esomeprazole) и принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа”. Те действат, като намаляват количеството киселина, което стомахът произвежда. Езомепразол-Чайкафарма се използва за краткосрочно лечение на определени състояния, при които пациентът не […]

 • October 6, 2015

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД получи разрешение за употреба за лекарствения продукт Декскетопрофен-Чайкафарма 50 mg/2 ml инжекционен разтвор или концентрат за инфузионен разтвор. Продуктът представлява обезболяващо лекарство от групата на т. нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Използва се за лечение на остра, умерена до силна болка, когато приемането на таблетки не е подходящо, например болка след […]

 • November 4, 2014

  Медикаментът е с най-изгодна цена за месечна терапия с инхиботор на протонната помпа – 9.75 лв. За всички останали продукти от същия терапевтичен клас пациентът трябва да доплати за месечно лечение между 11 лв. и 46 лв.