• Агенцията по лекарствата издаде ново разрешение за употреба за лекарствения продукт Линезолид-Чайкафарма

  ноември 7, 2016

  Най-новият лекарствен продукт, пуснат на пазара след като получи разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването, е Линезолид-Чайкафарма 2 mg/ ml разтвор за инфузия.
  Активното вещество е линезолид (linezolid), а количеството в една опаковка е 300 ml x 5 бр. или съответно 10 бр.
  Лекарственият продукт се използва при нозокомиална пневмония и пневмония, придобита в обществото, когато е известно или се предполага, че са причинени от чувствителни Грам-положителни бактерии.
  Линезолид-Чайкафарма се отпуска по лекарско предписание.

  ATC код: J01XX 08