• От днес пациентите могат да сменят личния си лекар

  December 3, 2014

  От днес до края на месец декември здравноосигурените граждани могат да сменят личния си лекар, ако имат такова желание.

  Не е необходимо хората, които избират нов семеен лекар, да известяват досегашния, а това се случва по служебен път. За смяната е необходимо пациентът да има регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която може да бъде разпечатана от сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

  Попълват се единствено полетата за личните данни на пациента, а останалата информация се нанася от новоизбрания лекар, който трябва да има сключен договор с касата. Информацията се нанася и в здравноосигурителната книжка, която остава на съхранение у пациента, а номерът й се вписва във формата за постоянен избор.
  Новият общопрактикуващ лекар е длъжен да поеме задълженията си от датата, на която е осъществен изборът му.

  Здравноосигурените пациенти имат възможност да сменят своя личен лекар два пъти годишно – през декември и през юни. По всяко време на годината е възможно да се направи временен избор на лекар, когато това се налага – например в случай на пребиваване за повече от месец (но не над пет месеца) в друг град. Формулярът за временен избор на лекар също е достъпен на сайта на НЗОК.