КонтаМедиа Йох

Описание

КонтаМедиа Йох е контрастно средство. Той се прилага преди рентгенография, за да може Вашият лекар да получи по-ясна картина.

Активното вещество на КонтаМедиа Йох е Iohexol.

Показания

Рентгено-контрастно вещество за приложение при възрастни и деца за кардиоангиография, артериография, урография, флебография и компютърно-томографско усилено изображение. Лумбална, торакална и цервикална миелография и компютърна томография на базалните цистерни след субарахноидално инжектиране. Артрография, ендоскопска ретроградна панкреатография (ERP), ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ERCP), херниография, хистеросалпингография, сиалография и изследвания на гастроинтестиналния тракт. Този лекарствен продукт е само за диагностични цели.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 300 mgI/mL инжекционен разтвор x 50ml; 100 ml

Лекарствена форма: 350 mgI/mL инжекционен разтвор x 50ml; 100 ml

Contamediaioh 350 ml  3D