Тамайра

Описание

Тамайра съдържа две активни вещества: рамиприл и амлодипин. Рамиприл принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Амлодипин принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти.

Показания

Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония при възрастни, като заместваща терапия при пациенти, при които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и амлодипин, прилагани едновременно при същите дозови нива, но като отделни лекарствени продукти.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 5 mg/ 5 mg х 28, 30 твърди капсули

10 mg/5 mg х 28, 30 твърди капсули

АТС код: С09ВВ07

tamayra