Росста

Описание

Росста спада към група лекарства, наречени статини. Росста Ви е предписан, защото имате високи нива на холестерол. Това означава, че съществува риск да получите инфаркт или инсулт.

Или

Има други фактори, увеличаващи риска от инфаркт, инсулт или други проблеми. Инфаркт, инсулт или други проблеми могат да бъдат предизвикани от заболяване, наречено атеросклероза. Атеросклерозата се дължи на натрупване на мастни отлагания във Вашите артерии.

Показания

 Лечение на хиперхолестеролемия

Възрастни, младежи и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия (тип IIa включително хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия ) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (като физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен.

Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.

Превенция на сърдечно-съдовн събития

Предотвратяване на големи сърдечно-съдови събития при пациенти, оценени с висок риск за първо сърдечно-съдово събитие (вж. точка 5.1) като допълнение към коригирането на други рискови фактори.

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 10 mg филмирани таблетки х 30 таблетки

Код НЗОК:CG256

МКБ: I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8

 

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 20 mg филмирани таблетки х 30 таблетки

Код НЗОК:CG257

МКБ: I20.0,I20.1,I20.8,I20.9,I25.5,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8

rossta-3d