Левор

Описание

Името на Вашето лекарство е Левор. Левор съдържа лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени антибaктериални средства. Той действа като убива бактериите, причиняващи инфекции в тялото Ви.
Левор инфузионен разтвор може да се използва за лечение на инфекции на:
• Белите дробове, при хора с пневмония;
• Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур;
• Простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция;
• Кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите. Понякога наричани меки тъкани.

Показания

Левор е показан при възрастни за лечение на следните инфекции (вж. точки 4.4 и 5.1):
• Придобита в обществото пневмония;
• Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани.
За горепосочените инфекции Левор трябва да се използва само, когато употребата на антибактериални средства, които обикновено се препоръчват за начално лечение на тези инфекции, се смята за неподходяща.
• Пиелонефрит и усложнени инфекции на уринарния тракт;
• Хроничен бактериален простатит;
• Инхалационен антракс: профилактика след експозиция и лечение (вж. точка 4.4).
Необходимо е да се вземат предвид официалните препоръки за подходяща употреба на антибактериални средства.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 5 mg/ml инфузионен разтвор х 5 флакона

АТС код: J01MA12

levor