Коолсарт

Описание

Коолсарт 40 mg/25 mg филмирани таблетки съдържа две активни вещества: олмесартан медоксомил и хидрохлоротиазид, които се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).
• Олмесартан медоксомил принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на ангиотензин II. Той понижава кръвното налягане, като разширява кръвоносните съдове.
• Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици („обезводняващи таблетки”). Той понижава кръвното налягане, като подпомага организма да отдели излишното количество течност, чрез стимулиране на бъбреците да отделят по-голямо количество урина.

Показания

Лечение на есенциална хипертония.
Олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид е фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от фиксирана дозова комбинация олмесартан медоксомил/ хидрохлоротиазид 40 mg/12,5 mg.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 20 mg/ 12,5 mg х 28, 30 филмирани таблетки

40 mg/12,5 mg x 28,30 филмирани таблетки

40 mg/25 mg x 28,30 филмирани таблетки

АТС код: C09DA08

coolsart