• Законодателство

  February 3, 2015

  Миналата седмица кабинетът одобри и ще постави на гласуване в Народното събрание  предложените от здравния министър Петър Москов промени в Закона за здравното осигуряване, които се отнасят за болниците, заплащането на лекарства, събираемостта на здравните вноски и други. Целите на реформата са насочени в две посоки – да се подобри приходната част в системата и да се направи по-ефективно изразходването на събраните средства. Ето някои от предложените промени:

  Мерки срещу здравно неосигурените

  Държавата да дава срок само от шест месеца на здравно неосигурените да платят дължимите вноски за три години назад, за да се върнат в системата. Когато този срок изтече, за възстановяване на здравноосигурителни права на практика ще се дължат вноските от началото на започването на задължителното здравно осигуряване (т.е. от 2000-та година), а не както е според сегашните законови норми – само за три години.

  Министърът на здравеопазването Петър Москов обясни, че усилията които НАП и МФ правят за събиране на здравните вноски, дават резултати.

  Промените предвиждат още при преглед на здравно неосигурен съответните здравни заведения да са задължени в тридневен срок да докладват на НАП за него. Москов поясни, че не държавата трябва да знае във всеки момент колко са неосигурените.

  Мярката се предлага като част от предложенията за подобряване на събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на НЗОК.

  По-строг контрол върху качеството на болнични услуги

  Системното нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ ще бъде основание за прекратяване на финансирането от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предлага още кабинетът. Според исканите промени договор с изпълнител на медицинска помощ ще може да се прекратява и при констатирана системна неудовлетовореност от страна на пациентите. НЗОК се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги.

  Два пакета здравни услуги ще плаща НЗОК

  Пакетът от медицински услуги, който заплаща Здравната каса, се разделя на основен и допълнителен. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването.

  Предлаганите промени връщат договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнението им. Тези отношения ще бъдат договаряни в Националния рамков договор (НРД) между НЗОК и Българския лекарски и Българския зъболекарски съюзи. Това ще засили участието на съсловните организации при определяне на качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултата от лечението.

  Възстановяват се и арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случай на констатирани нарушения на НРД.

  Държавата ще плаща повече за здравноосигурените от нея лица

  С предложените промени се предвижда от началото на 2016 година да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход с 5% годишно, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски, до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. В момента държавата плаща само половината от него, което създава условия за недофинансиране на системата и натрупване на дефицит и рефлектира върху качеството на оказването на медицинската помощ.